Formacja


„Pomoc w dążeniu do świętości świadczona przez Ruch skierowana jest do osób wszystkich stanów, a nade wszystko ku rodzinie, ktora „jest wezwana do uświęcenia siebie i do uświęcenia wspólnoty kościelnej i świata”(Familiaris consortio,55)” – Statut RRN, rozdz. II, art. 3