Harmonogram spotkań Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Olsztynie (wrzesień – grudzień) 2017 r.


Wrzesień 2017

Pierwszy wtorek miesiąca (05.09.17) godz.18:30 Msza św. RRN z udziałem parafian. Kościół Odkupiciela Człowieka

Spotkanie powakacyjne (07.09.17) w Wójtowie parafii NMP Królowej Męczenników

OGÓLNOPOLSKA INAUGURACJA ROKU FORMACYJNEGO RRN, 30.09.17 w Gietrzwałdzie

Dodatkowe spotkania animatorów i osób pragnących pomóc w organizacji uroczystości.

 

Październik 2017

Pierwszy wtorek miesiąca (03.10.17) godz.18:30 Msza św. RRN z udziałem parafian. Kościół Odkupiciela Człowieka

RÓŻANIEC DO GRANIC – (07.10.17), wyjazd do Fromborka, zgłoszenia do Małgosi Kmieć
tel. 512254865

Zrobić rozeznanie dot. wyjazdu 02.12.17 do Częstochowy (kto
i czy z noclegiem, czy bez)

Drugi czwartek miesiąca (12.10.17) Wieczór Skupienia w Wójtowie – godz.17:00 adoracja, 18:00 Msza św., grupy dzielenia i agapa. Zakończenie ok. 21.00.
Odpowiedzialni: za liturgię – grupa Redemptor, za agape – grupa NSPJ

Ostatnia sobota miesiąca (28.10.17) – Dzień Skupienia w Wójtowie, godz. 10:00 – 14.00. W planie: adoracja, Eucharystia, grupy dzielenia, agapa. Odpowiedzialni: za liturgię – grupa Jaroty, za agapę – grupa Zatorze

 

Listopad 2017

Pierwszy wtorek miesiąca (07.11.17) godz.18:30 Msza św. RRN z udziałem parafian. Kościół Odkupiciela Człowieka

Drugi czwartek miesiąca (09.11.17) Wójtowo od godz. 17:00 do ok. 21.00. Program jak w październiku.
Odpowiedzialni: za liturgię – grupa Zatorze, za agapę – Jaroty

Ostatnia sobota miesiąca (25.11.17) Dzień Skupienia w Wójtowie. Plan jak w październiku.
Odpowiedzialni: za liturgię – grupa NSPJ, za agape – grupa Redemptor

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA w Gietrzwałdzie (termin jeszcze do ustalenia)

 

Grudzień 2017

Wyjazd do CZĘSTOCHOWY (02.12.17)

Zgłoszenia do……..

Drugi czwartek miesiąca (14.12.17) spotkanie w Wójtowie od godz. 17:00 do ok. 21.00. Program jak w październiku.
Odpowiedzialni: za liturgię – grupa Redemptor, za agapę – grupa Zatorze

28.12.17 Dzień Wspólnoty w Święto Św. Rodziny (jeszcze do ustalenia). Odpowiedzialni: za liturgię – grupa Jaroty, za agapę – grupa NSPJ

Spotkania grup przy parafiach:
Redemptor  – wtorki godz.19:30
Jaroty – poniedziałki godz.19:00
Chrystusa Króla – wtorki godz. 19:00
NSPJ – poniedziałki godz. 17:00
Spotkanie opłatkowe 02.01.2018