RRN Archidiecezji Warmińskiej


W Archidiecezji Warmińskiej Ruch Rodzin Nazaretańskich ustanowił Ksiądz Arcybiskup Edmund Piszcz, Metropolita Warmiński 27 lutego 1998 r. i nadał mu statut publicznego stowarzyszenia wiernych.  Pierwszym moderatorem Ruchu został ks. Ireneusz Kuźmicki. Kolejnymi moderatorami byli: ks. Krzysztof Husak, ks. Mariusz Dąbrowski, ks. Artur Klepacki i ks. Andrzej Adamczyk. Poza tym w pracę z grupami Ruchu było i jest zaangażowanych jeszcze więcej księży.

Grupy Ruchu działają przy parafiach i spotykają się na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. Poza tym raz w miesiącu odbywają się Msze św. dla członków Ruchu i wszystkich zainteresowanych w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 16.00. Miejscem spotkań diecezjalnych jest Parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie – kaplica w obecnym budynku Szkoły św. Rodziny. Dwa razy do roku odbywają się rekolekcje w Gietrzwałdzie, przed adwentem i w czasie Wielkiego Postu oraz rekolekcje wakacyjne.  Dodatkowo prowadzona jest formacja animatorów. Również co roku, w sobotę prze Świętem Miłosierdzia Bożego członkowie Ruchu uczestniczą w pielgrzymce do Częstochowy.

W roku 2013 Ruch Rodzin Nazaretańskich obchodził swoje 15. urodziny. Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński 25 października 2013 r. zatwierdził Statut Ruchu Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Warmińskiej, wyraził zgodę na włączenie RRN AW do federacji ogólnopolskiej oraz ustanowił na kolejne pięć lat moderatorem ks. Andrzeja Adamczyka. W czasie rekolekcji w Gietrzwałdzie, na Mszy św., pod przewodnictwem Ks. Bpa Jacka Jezierskiego, w sobotę 23 listopada 2013 r. członkowie Ruchu  dziękowali za 15 lat istnienia Ruchu w naszej Archidiecezji.

zobacz statut RRN Diecezji Warmińskiej