Spotkanie powakacyjne w Wójtowie


W poniedziałek, 31 sierpnia zapraszamy na spotkanie w Wójtowie. Program spotkania: godz. 18.00 – Msza św. Potem spotkanie w salce i dzielenie się przeżyciami z wakacji oraz poczęstunek.